Foreks Terimleri

Finansal Piyasa Nedir?

Kaynak ihtiyacı olan girişimciler ile birikim sahibi yatırımcılar arasındaki kaynak alışverişini sağlayan kurumlar, yatırım ve finansman araçları ile bunları düzenleyen kurallardan oluşan yapıya finansal piyasa denmektedir. Finansal piyasa, para ve sermaye piyasası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Para piyasasının özelliği kısa vadeli oluşudur. Para piyasalarında vade genellikle bir seneyi aşmaz. Araçları ise, para, döviz, repo-ters repo ve bir yıla kadar vadeli menkul kıymetlerdir.

Para piyasasından sağlanan fonlar kredi olarak işletmelerin dönen varlıklarının finansmanında kullanılır. Para piyasasının araçlarını ticari senetler, kaynaklarını da çeşitli mevduatlar oluşturmaktadır.

Para piyasasının kendi içinde örgütlenmiş ve örgütlenmemiş para piyasası olarak ayrımı yapılabilir. Sermaye piyasası, temel olarak orta ve uzun vadeli araçlardan oluşur. Vade genelde bir yıldan uzundur. Sermaye piyasası araçları ise, hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu gibi menkul kıymetlerdir. Sermaye piyasasından sağlanan krediler genellikle işletmelerin bina, makine ve teçhizat gibi duran varlıklarının finansmanından sağlanır. Geniş anlamdaki sermaye piyasası kavramına para piyasası da dâhil olmaktadır.

 

 

Açık Emir: Belirlenmiş bir fiyata yaklaşırken uygulanan emire verilen addır.

Açık İşlem: Fiziksel ödeme ile sabitlenmiş veya tamamlanmış işlemdir.

Açık Pozisyon: Gerçek bir ödeme yapılmamış anlaşmaya verilen addır.

Alış/satış Spreadı: Alış ve satış fiyatları arasındaki farktır. Düşük spread yüksek likitide manasına gelir.

Arbitraj: Döviz kurları arasındaki ufak farklardan kazanç sağlarken alınan pozisyondur.

Ayı Piyasası: Fiyatların değer kaybettiği piyasa durumuna verilen addır.

Boğa Piyasası: Fiyatların değer kazandığı piyasa durumuna verilen addır.

Broker: Alıcı ve satıcıları bir araya getiren komisyon karşılığı çalışan aracı kişi ya da kurumdur.

Bundesbank: Almanya’ nın merkez bankasının ismidir.

Cable: Sterlin ve dolar oranını veren terimdir.

Ciro: Belli bir zaman içinde gerçekleşen işlemlerin değeridir.

Çapraz Kur: ABD doları hariç diğer iki para birimi arasındaki gerçekleşen kuru tanımlayan terimdir.

Devalüasyon: Bir para birimi değerinin aniden düşmesi sonucu oluşan durumu açıklayan terimdir.

Direnç Seviyesi: Satış işlemlerinden beklenen fiyat seviyesini anlatan terimdir.

Döviz Riski: Döviz kurlarının aksi yönde değişme ihtimalini tanımlayan terimdir.

Enflasyon: Tüketim mallarında fiyat artışı sebebiyle alım gücünün düşmesi halini açıklayan terimdir.

Federal Central Bank: Amerika merkez bankasına verilen addır.

Take Profit: Açık işlemi kar elde etmek için belirli bir fiyattan kapatarak verilen emire verilen addır.

Kısa Pozisyon: Piyasadaki fiyat düşüşlerinden kar etmek için yapılan işlemlere verilen addır.

LIBOR : Londra Bankalar arası faiz oranını tanımlar.

Likidite: Fiyat dengesini direkt olarak etkilemeyen piyasa koşullarını tanımlar. Likitide durumunda büyük miktarda işlem yapılabilmeye müsait hale gelmiştir.

Marj: Bir işlemi gerçekleştirebilmek için gerekli olan minimum sermayeyi tanımlayan değerdir.

Pip: Döviz kurlarındaki en küçük hareket değerine verilen addır. Örneğin; $/Fransız frangı= 0.01

Revalüasyon: Devalüasyonun tam tersini ifade eder. Bir para biriminin aniden değer kazanmasıdır. Bu harekette yine merkez bankası etkin rol oynar.

Limit Order: Belirtilen bir değerde veya altında işlem yapmayı sağlayan emire verilen addır.

Spot Fiyat: Güncel piyasa fiyatını ifade eden değerdir.

Spread: Alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eden değerdir.

Stop Loss: Zararı önlemek adına açık işlemi kapatma hareketidir.